Zaraďujeme sa medzi lídrov na trhu v poskytovaní produktov a služieb v oblastiach HR informačných systémov a taktiež v poskytovaní služby mzdového outsourcingu.

Naše produkty a služby neustále inovujeme podľa aktuálnych potrieb a prianí užívateľov.

egje

Mzdový a personálny systém EGJE

Elanor Global Java Edition je informačný systém pre vedenie komplexnej HR agendy, vrátane spracovania dochádzky, miezd a nadstavbovej personalistiky.

Zistiť viac

ehrp

HR portal

HR portal je užívateľsky prívetivá nadstavba systému EGJE plne zdieľajúca jeho dáta a funkcionalitu.

Zistiť viac

www.elanor.sk
sk-sk