Túto internetovú stránku zverejňuje firma Elanor Slovakia, spol. s r.o., so sídlom na adrese Miletičova 23, 821 09 Bratislava, ktorý z neho robí jediný subjekt, ktorý je oprávnený používať súvisiace práva duševného vlastníctva a osobné práva, najmä ochranné známky, priemyslové vzory, autorská práva a obrázkové práva, pôvodne alebo v súlade s výslovným povolením. Každý prvok tejto internetovej stránky, vrátane, ale nie výlučne, loga, značky, designu, ilustrácie, textu a názvu kapitol uvedený na týchto internetových stránkach nesmie byť použitý, reprodukovaný, modifikovaný, distribuovaný alebo požičaný ako vedľajší produkt bez nášho povolenie alebo povolení príslušných strán.

Názvy značiek, ako sú uvedené, boli zaregistrované príslušnými vlastníkmi a sú chránené zákonom o ochranných známkach. Obsah sponzorovaných reklám je tiež chránený zákonmi o duševnom vlastníctve. Ako také nesmú byť tieto prvky použité, reprodukované, modifikované, distribuované alebo požičané ako vedľajší produkt bez povolenia príslušných vlastníkov.

Pri použití alebo prístupe k tejto webovej stránke vyjadrujete svoje uznanie a súhlas s podmienkami uvedenými nižšie. Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto internetovú stránku. Spoločnosť môže tieto zásady kedykoľvek preskúmať aktualizáciou tohto oznámenia a ak použijete stránky po takejto úprave, znamená to, že súhlasíte so zmenenými podmienkami. Kontrolujte prosím zmeny týchto podmienok používania pravidelne.

Pokiaľ prezeráte túto internetovou stránku, môžete všeobecne toto vykonávať anonymne bez poskytnutia akýchkoľvek osobných informácií. Existujú však prípady, kedy po vás môžeme osobné údaje vyžadovať. Budeme napríklad príležitostne vykonávať on-line prieskumy s cieľom lepšie porozumieť potrebám a profilu našich návštevníkov. Môžeme naviac požadovať osobné údaje pri vašej registrácií k odberu doplnkových informácií o našich výrobkoch a službách, pri odbere spravodaja alebo v súťaži alebo pri zaslaní požiadaviek.

GOOGLE ANALYTICS

Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu analýzy internetových stránok poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestené vo vašom počítači s cieľom pomôcť internetovej stránke analyzovať, ako ju užívatelia používajú. Informácie generované pomocou súboru cookie o používaní tejto internetovej stránky (vrátene IP adresy) budú prenesené a uložene spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP Google skráti/anonymizuje posledný oktet IP adresy pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné zmluvné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je plná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA.

V mene prevádzkovateľa internetových stránok bude Google používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania užívania stránky, vytvárania správ o aktivitách internetovej stránky pre prevádzkovateľa webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a užívania internetu pre poskytovateľa internetových stránok. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými dátami Google. Môžete odmietnuť používanie súborov cookie voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Uvedomte si však, že pokiaľ to urobíte, nebudete si môcť prehliadať tieto internetové stránky. Ďalej môžete zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní a využívaní údajov (cookies a IP adresy) stiahnutím a inštalovaním plug-inu prehliadača dostupného na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok použitia a ochrany osobných údajov Google Analytics možno nájsť na Zásady ochrany osobných údajov Google.

www.elanor.sk
sk-sk