Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačítko "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde .

[javascript protected email address]

Mzdový a personální systém EGJE

Mzdový a personální systém EGJE

Komplexní řešení pro oblast HR!

  • Garance souladu s platnou legislativou
  • Konfigurace dle potřeb a požadavků klienta
  • Intuitivní ovládání

Software Elanor Global Java Edition - EGJE je unikátní a komplexní informační systém pro vedení mzdové, personální a docházkové agendy pro středně velké a velké společnosti z různých oborů a oblastí činnosti.


Co EGJE umí?

Základní personalistika
Eviduje personální údaje v rozsahu české a slovenské legislativy. Zabezpečuje všechny běžné personální činnosti (nástup zaměstnance, změny údajů, rozbory, statistiky, a další) a eviduje všechny právní (pracovní) vztahy. Ze systému je možno generovat velké množství výstupů a sestav (seznamy zaměstnanců s parametrizovatelným tříděním, evidenční stavy, průměrné stavy, nástupy, výstupy a přeřazení zaměstnance apod.).

Mzdy a zúčtování
Základní součást EGJE, slouží pro výpočet a zúčtování mezd. Zahrnuje kompletní zpracování mezd od převzetí podkladů z docházkového systému až po vypracování výstupů pro vnitropodnikové rozbory, orgány státní správy a orgány zabezpečující veřejné služby. Jejím prostřednictvím se provádějí srážky ze mzdy, generují výplatní pásky, sestavy a statistiky, zpracovávají evidenční listy, přihlášky a odhlášení zaměstnanců ze zdravotního a sociálního pojištění. Tato agenda, stejně jako další oblasti, se průběžně aktualizuje a je vždy v garantovaném souladu s legislativou ČR a SR.

Docházka
Kompletně řeší oblast docházky – vede a eviduje docházku v denní nebo měsíční formě, plánuje rozpisy směn, provádí legislativní kontrolu, vyhodnocuje odchylky od standardní pracovní doby, vyhodnocuje příspěvek na stravu, generuje podklady pro mzdy. Přístup do systému je možný prostřednictvím standardní aplikace (Java klient) nebo webové nadstavby (webový klient). Je možné napojení na různé systémy pro řízení přístupů a sběr docházkových dat.

Benefity, lékařské prohlídky, BOZP, controlling a reporting 
Zaměřuje se na benefity, pracovní pomůcky, hodnocení zaměstnanců za plnění pracovních úkolů, lékařské prohlídky, BOZP, controlling a související reporting.

Cestovní příkazy
Cestovní příkazy zabezpečují proces oběhu cestovního příkazu pomocí workflow od žádosti o pracovní cestu až po její vyúčtování. Dále dodává podklady pro placení silniční daně, umožňuje export cestovních náhrad do mezd, odesílání cestovních náhrad přímo na bankovní účet zaměstnance, přípravu dat pro účetnictví.

Vzdělávání, způsobilosti a kompetence
Obsahuje sadu nástrojů pro evidenci a řízení veškerých požadavků na rozvoj zaměstnanců, které se v organizaci vyskytují - pomocí rozsáhlého katalogu vzdělávacích akcí, číselníků kompetencí a způsobilostí. To vše s možností žádostí a validace prostřednictvím workflow.

Systemizace, administrace
Administrace řeší nastavení a správu uživatelů včetně jejich přístupových práv k jednotlivým částem aplikace. Identifikuje uživatele, který provedl v databázi změny nebo spustil určité procesy.

Systematizace definuje, nastavuje a spravuje strukturu organizace, pracovních míst, funkcí, kategorií a celou řadu volitelných dalších zákaznických struktur. Generuje organogramy a reporty.


Nabízíme

Dostupnost 
Máte okamžitý přístup k informacím přes webový prohlížeč. Můžete se připojit kdykoliv prostřednictvím svého mobilního zařízení.

Zabezpečení 
Systém splňuje standart bezpečnosti informačních systémů. Zaručujeme maximální zabezpečení přístupu pomocí autentizace a autorizace uživatele.

Podpora 
Zajišťujeme podporu prostřednictvím týmu zkušených pracovníků helpdesku. Software prochází pravidelnou aktualizací a veškeré legislativní změny ihned zanášíme do systému.


Are you interested in our services? Do not hesitate to contact us at info@elanor.cz.